تصویری ازدست حضرت امام که نشان نهضت مردمی پوستر انقلاب شد

نماد تصویری باید یک یا چند مفهوم را نمایندگی کند و حرف‌های زیادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مخاطب خود منتقل نماید. انتخاب تصویر دست مبارک حضرت امام در نشان نهضت مردمی پوستر انقلاب، گویاترین و پرچگالی‌ترین نماد تعیینی است که توسط استاد نجابتی وضع شده است.

 باید بپذیریم که این نماد تا کنون در کمتر جایی استفاده شده، اگرچه نماد مشت در نشان‌های انقلابی معدودی مانند آرم سپاه و بنیاد پانزده خرداد و چهره‌ی حضرت امام در نشان‌هایی باز هم مانند بنیاد پانزده خرداد استفاده شده بود، اما تصویر دست مبارک حضرتش در حالت گره کرده از انتخاب طراحان دور مانده بود.

اگر قابلیت دست در انتقال مفاهیم مختلف را با تنوع فرمی که در خود دارد، علاوه کنیم به انتساب این دست به حضرت امام و البته آناتومی خاص و شناخته شده دست او و تمام  مفاهیم عمیقی که در ابهت و اصالت انقلابی و اسلامی او نهفته است، خواهیم دانست که بهره‌ی انتزاعی از تصویر مشت گره کرده‌ی حضرت امام در نشان نهضت مردمی پوستر انقلاب چه فراوان حرفهایی را که با خود دارد و چگونه نیاز طراح را به استفاده از نمادهای متعددی کفایت کرده است.

مشت امام، یعنی حرکت انقلابی خالصانه و مومنانه و به دور از افراط و تفریط در مسیر اسلام ناب محمدی. یعنی انقلابی که به دنبال به عزت رساندن پابرهنگان و ستم دیدگان و کشف نقاب از چهره‌ی اسلام مرفهین بی درد  و اسلام سازش و فرومایگی و در یک کلام اسلام آمریکایی است.

قطعا که این همه معنی با استخدام صدها نماد هم قابل بیان نیست و این ایجاز تصویری و تبرک جستن از این تصویر در کنار تمسک نهضت به پیام آن حضرت به هنرمندان، به عنوان والاترین سند فعالیت، لطف خدا و مایه‌ی سنگین‌تر شدن مسئولیت همه‌ی همسنگران و هم پیمانان هنر مردمی و انقلابی در سراسر کشور است.

golmikh-news-040