– مانند اغلب نمونه‌های هنر مردمی، در این تراش‌ها هم فرم‌هایی انتخاب شده که منحصر به فرد بوده، از کلیشه‌ها به دور هستند و سنگ‌تراش یا طراح آنها، با توان و دست‌خط شخصی‌اش دست به یک طراحی عامیانه زده است.

golmikh-popart-232
golmikh-popart-248golmikh-popart-233golmikh-popart-231golmikh-popart-229golmikh-popart-230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• بهشت زهرا سلام الله علیها

– بعضی از این طراحی‌ها کارکردهای خاصی نیز دارند، مثلاً بیان‌گر آرمان‌های خانواده یا هم‌رزمان شهید هستند. برای نمونه روایت‌های مختلف از آرمان قدس…

golmikh-popart-228golmikh-popart-243

 

 

 

 

 

 

 

 

• بهشت زهرا سلام الله علیها

– آرایش نو به نوی سنگ مزار با گل، گاه به صورت گلبرگ‌های پراکنده و گاه با گلبرگ‌های رنگین و منظم که معمولاً سلیقه‌ای زنانه در آنها به روشنی دیده می‌شود.

golmikh-popart-246golmikh-popart-245golmikh-popart-247

 

 

 

 

 

 

 

 

• بهشت رضا علیه السلام

golmikh-popart-279golmikh-popart-278golmikh-popart-277

 

 

 

 

 

 

 

 

• بهشت زهرا سلام الله علیها

به خاطر دارم سال‌ها قبل که صبح‌های جمعه و در خلوت بهشت رضای مشهد برای عکاسی می‌رفتم و گمان می‌کردم نفر اولی هستم که وارد می‌شوم، همیشه یک سنگ مزار بود که قبل از آمدن من شسته شده بود و با یک یا چند نوع گل که همیشه رنگ‌های‌شان ترکیب هارمونیک زیبایی داشتند، آراسته شده بود. اگر آرشیو نگاتیوهای آن دوران آب نخورده بود، امروز تصویری از ذوق و سلیقه ‌زنانه بر مزار آن سرباز شهید در دست بود…