توضیحات

نقاشی شهید جمهور در کنار امام خامنه ای
به سفارش موسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری
آبرنگ ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر
تیرماه ۱۴۰۳