توضیحات

یادبود مرحوم استاد حبیب اله صادقی/ به سفارش حوزه هنری انقلاب اسلامی/ دی ماه ۱۴۰۱