توضیحات

افق نادر
به سفارش حوزه هنری انقلاب اسلامی
تیرماه ۱۴۰۱

لینک به نقاشی