توضیحات

اثر نقاشی شهید علی محمود از شهدای عوامیه عربستان
جهت تقدیم به خانواده شهید/ اسفند ۱۳۹۵

ترسیم شده در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی (رواق زوار خارجه)

ابعاد: ۱۲۰ در ۱۸۰

• خوشنویسی: روح الله ابولفضلی

• مشاهده کلیپ نقاشی