توضیحات

زینبا! غم به سراپرده‌ی دل راه مده
که در این دشت بلا ام وهب بسیار است…

تقدیم به مادران و همسران شهدا