توضیحات

بخش جنبی ششمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر/ ۱۳۹۲