توضیحات

کلیپ مستند این راه

نویسنده و کارگردان: سید محمدرضا میری
تهیه شده در گروه هنری مصور/ ۱۳۹۱