توضیحات

رتبه ی اول جشنواره ی سراسری ربع قرن پیروزی انقلاب اسلامی/ ۱۳۸۲