توضیحات

«سلام بر او که در قعر زندان‌ها و سیاهی سلول‌ها شکنجه شد و پایش در حلقه‌ی کند و زنجیرها شکست…»
فرازی از زیارت‌نامه حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام