توضیحات

منتخب پوسترهای نهضت مردمی پوستر انقلاب/ ۱۳۸۸

اگر چه اتود این اثر در سال۸۶ انجام شده بود، اما در اوج ایام فتنه، در سال۸۸ به سرعت اجرای نهایی شد و جزو اولین آثار ارائه شده در وبلاگ نهضت بود و بحمدلله تیراژ فراوانی یافت و مورد استقبال قرار گرفت.