توضیحات

بزرگداشت شهدای رمضان حرم مطهر رضوی /جهت تقدیم به خانواده و همسنگران جهادی این دو شهید بزرگوار/ فروردین ۱۴۰۱