توضیحات

موشن گرافیک‌های تولیدی پروژه بسیج می‌شویم/ آذر ۱۳۹۸

• کارگردانی و دکوپاژ: رضا غریبی
• طراح گرافیک و تصویرساز: سید محمدرضا میری
• انیماتور: زهرا یوسفی، سمیه میرزایی
• تدوین و صدا: سمیه میرزایی، رضا غریبی
• نریتور: مصطفی حسن زاده
• نویسنده متن نریشن: سید محمدجواد میری، سید محمدرضا میری