توضیحات

پویش کتابخوانی حرم‌مطهر رضوی
به سفارش به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) / ۱۳۹۸

• طراحی پوستر و لوگو : سید محمدرضا میری
• عکاس: رضا غریبی
• تنظیمات لوگو: جواد خانی