توضیحات

جهت نصب در جاده نجف کربلا/ شهریور ۱۳۹۹

ابعاد: ۵۰۰ در ۳۰۰ سانتی متر