توضیحات

ویدئوکلیپ بی‌تفاوت نباشیم/ شهریور ۱۳۹۸

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری
• طراح گرافیک: سید محمدرضا میری
• عکاسی: محمدحسن صلواتی
• متحرک سازی: سمیه میرزایی
• تدوین و صداگذاری: رضا غریبی، سمیه میرزایی
• مدیر پروژه: رضا غریبی