توضیحات

ابعاد: ۳۵ در ۵۰

بازآفرینی اثر استاد افشارزاده