توضیحات

«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است.»
امام خمینی رحمه الله علیه

به سفارش سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری مشهد/ خرداد ۱۳۹۵