توضیحات

جوانان آماده باشید!
نسل شما باید کار بزرگی را انجام بدهد.
جوانهای عزیز؛ کار کنید، تلاش کنید، فکر کنید، عمل کنید، اقدام کنید. خلاء‌ها را پر کنید. امیدوارم که پروردگار عالم به شماها توفیق بدهد.

امام خامنه‌ای/ ۱۹ بهمن ۱۳۹۵