توضیحات

با سعی و تلاش شیخ فضل الله نوری در متمم قانون اساسی ایران پیش بینی شده بود که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید زیر نظر پنج تن از علما و مجتهدین طراز اول باشد و قوانین از نظر شرعی به امضای آن برسد.
پنج تن از مجتهدین از جمله مدرس در این رابطه از سوی علما انتخاب شدند.
مدرس از همان آغاز حرکت از اصفهان می دانسته که با مسائل و مخاطراتی روبروست. لذا قبل از سفر، وصیت نامه اش را می نویسد.
هنگامی که به تهران میرسد، دوخانه، یکی دو اطاقه با اجاره ی ماهی ۳۰ ریال و دیگری سه اطاقه با اجاره ی ماهی ۳۵ ریال به وی عرضه می کنند. مدرس منزل دو اطاقه را انتخاب می کند. از او سوال  می کنند: آیا مبلغ ۵ ریال صرفه جویی میکنی؟ جواب می دهد: بلی، آنچه استقلال و آزادی عقیده را از بین می برد، احتیاج است. من نمی خواهم محتاج کسی باشم. باید برنامه زندگی ام را طوری تنظیم کنم که محتاج به کسی نشوم و این زبان تند و تیزم آزاد باشد.
• کتاب مدرس، مجاهدی شکست ناپذیر، ص ۳۰-۳۲