توضیحات

به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی/  ۱۳۹۶

• خوش‌نویسی: حمید قربانپور