توضیحات

تیزر خیمه‌ی خورشید، تجربه‌ای تصویری بود برای ترکیب طراحی دستی حروف و تصویربرداری.

طراحی گرافیک، کارگردانی و تدوین : سید محمدرضا میری
تصویربردار: سید مهدی کلالی
تهیه شده در گروه هنری مصور/ ۱۳۹۰