توضیحات

تصویرسازی برای کتاب داستان‌های زندگی امام سجاد علیه السلام

به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد/ ۱۳۹۱