توضیحات

تصویرسازی برای کتاب داستان های زندگی امام سجاد علیه السلام/ به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد/ ۱۳۹۱