توضیحات

طراحی گرافیک: سید محمد رضا میری
ایده: سید محمد جواد میری
ادبیات: محمد الهی
ترجمه: سعید ضیایی

• دانلود فایل قابل چاپ