توضیحات

نقاشی چهره‌ی علمای شهید جهان اسلام
اجرای میدانی در نجف اشرف، اربعین ۱۳۹۵

ابعاد: ۶۰۰ در ۲۰۰

• خوشنویسی: روح الله ابوالفضلی