توضیحات

به سفارش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران/۱۳۸۵

این قلم مو البته حدود پنج سال برای نقاشی تمثال شهدا سنگ دست من بود و وقتی کهنگی اش باعث شده بود ماه ها بی مصرف قرار بگیرد در این پوستر شکست و نقش جانباز گرفت!