توضیحات

به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی/ ۱۳۸۸

این همایش هرساله در مشهد و درسطح تخصصی برگزار می شود و من توفیق داشته ام پوستر چند دوره آن را طراحی کنم. یکی از سخت ترین و در عین حال شیرین ترین کارها طراحی مکرر پیامون یک موضوع است که البته به لطف دوستان برگزار کننده وتوضیحاتشان از مطالب علمی به زبان ساده و رویکردهای تخصصی متنوعشان این سختی کمتر گردیده. همیشه جستجوی سخت، برای رهیافت به محتواهای ناآشنا و به ویژه علمی و تخصصی شیرین است.