توضیحات

پوستر تجربی به مناسبت پیروزی مقاومت مردم غزه در جنگ ۲۲ روزه/ ۱۳۸۷
این پوستر به مناسبت پیروزی مقاومت مردم غزه در جنگ ۲۲ روزه طراحی و در وبلاگ گلمیخ برای استفاده عموم مردم ارائه شد.