توضیحات

نشان بین المللی زینب کبری سلام الله علیها

به سفارش بنیاد حضرت زینب/ ۱۳۸۵