توضیحات

تصویرسازی دیجیتال سالگرد شهادت حاج قاسم و دهه فاطمیه/ به سفارش مکتب حاج قاسم
دی ۱۴۰۱