توضیحات

تیزر سایت گردشگری مشهد

به سفارش روابط عمومی شهرداری مشهد/ ۱۳۹۱

• کارگردان و طراح گرافیک: سید محمدرضا میری
• متحرک‌سازی: هادی عوامی
• تدوین: محمود رضایی
تهیه شده در گروه هنری مصور