توضیحات

به مناسبت بازگشت سردار شهید حسن آزادی، جانشین تیپ ۲۱ امام رضا علیه السلام/ مهر ۱۳۹۵