توضیحات

رتبه اول جشنواره ی سراسری ربع قرن پیروزی انقلاب اسلامی/ ۱۳۸۲