توضیحات

۱۴۰۱ پوستر یادبود شهدای تشییع حماسی حاج قاسم / به سفارش مکتب حاج قاسم / دی ماه