توضیحات

کلیپ نقاشی شهید مدافع حرم، حسین براتی
جهت تقدیم به فرزندان شهید

• تصویر: جواد خانی، رضا غریبی
• تدوین: رضا غریبی
• هماهنگی و پشتیبانی: سید حامد معلمی