توضیحات

جهت تقدیم به خانواده‌ی بزرگوار شهید/ ۱۳۷۷

ابعاد: ۳۵ در ۵۰