توضیحات

پوستر تجربی به مناسبت کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی در جنگ ۲۲ روزه/ ۱۳۸۶

در اوج کشتار مردم غزه در جنگ ۲۲ روزه و پیام ولی امر مسلمین در نقد بی تفاوتی کشورهای عرب منطقه، این پوستر همراه با چند پوستر دیگر طراحی و در وبلاگ گلمیخ برای استفاده عموم مردم ارائه شد.