توضیحات

تیزر کمپین عروسی خوبان (کمک به ۸۸۸ زوج جوان سیل زده)

• تصویرسازی و طراحی نشان: سید محمدرضا میری
• انیمیت نشان: زهرا یوسفی
• انیمیت موشن گرافیک: سمیه میرزائی
• تدوین: رضا غریبی، سمیه میرزایی
• نریشن: مصطفی حسن زاده
• مدیر پروژه: رضا غریبی