توضیحات

پوستر مستند غیر مسکونی/ تهیه کننده و کارگردان: مسعود زارعیان/ دی ماه ۱۴۰۱