توضیحات

سالگرد شهادت سید مجتبی نواب صفوی

به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد/ دی ۱۳۹۵