توضیحات

صحبت‌های برادر عزیزم، آقای حسین کمیلی، در برنامه‌ی جهان‌آرا و پیشنهاداتش برای فعالیت به نفع مسلمانان مظلوم نیجریه و شیخ ابراهیم زکزاکی.
از او برای قابل دانستن کار بنده و دوستانم و گنجاندن آن در پیشنهاداتش، ممنونم و از همه تقاضا می‌کنم در نشر آثار هنری با موضوع نیجریه، نقش فعال ایفا کنند.