توضیحات

پوستر مراسم نکوداشت استاد شیخ محمد واعظ‌‌‌ زاده خراسانی
به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی قم/ ۱۳۹۶

• خوش‌نویسی: روح الله ابوالفضلی