توضیحات

منتخب پوسترهای نهضت مردمی پوستر انقلاب/ ۱۳۹۱

ایده‌ی این پوستر را از یکی از اشعار برادرم، سید محمدجواد میری، دریافت کردم. این اثر نیز در میان مخاطبین خود به ویژه مردم بحرین مورد استفاده و استقبال قرار گرفت.