توضیحات

مجموعه پوستر نمایشگاهی منتظران / مبلغان

به سفارش اداره تبلیغات حرم مطهر رضوی