توضیحات

مجموعه پوستر نمایشگاهی منتظران / مجاهدان

به سفارش اداره تبلیغات حرم مطهر رضوی