توضیحات

پیامبر اسلام، نیازی به مساجد اشرافی و مناره‌های تزئیناتی ندارد. پیامبر اسلام، دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است.
امام خمینی رحمه الله علیه

به سفارش سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری مشهد/ خرداد۱۳۹۵