توضیحات

تیزر طرح مسجد ما

به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

طراحی گرافیک و تدوین: سید محمدرضا میری
تهیه شده در گروه هنری مصور/۱۳۹۰