توضیحات

مجموعه تلویزیونی ملت شهر
گفتارهایی پیرامون حکمرانی جوانان در گام دوم انقلاب
شبکه چهار سیما
تولید شده در شمسه فیلم
پاییز ۱۳۹۸